IRIS studie

De IRIS studie (IUGR Risk Selection Study) is een landelijke studie waarin we onderzoeken of het standaard maken van twee groei echo's te kleine kinderen beter opspoort dan het maken van echo's op indicatie. Het op tijd opsporen van te kleine kinderen kan bijdragen aan het verlagen van ernstige ziekte of sterfte in de zwangerschap en rondom de geboorte. 

Studie protocol okt 2014

 

Aanpassingen IRIS studie (Okt 2014)

Interview met dr. Ank de Jonge, over de aanpassingen binnen de IRIS studie

ExternalVideoWidget

Delphi-onderzoek

Een substudie van de IRIS studie is het Delphi-onderzoek. Door middel van het Delphi-onderzoek is een multidisciplinair protocol voor de IRIS studie opgesteld voor de opsporing van en beleid bij foetale groeivertraging.

In een Delphi-onderzoek wordt getracht consensus te bereiken onder panelleden, door middel van online vragenlijsten. Het panel van deze Delphi-studie bestond uit vertegenwoordigers van betrokken beroepsgroepen (verloskundigen, obstetrici en echoscopisten), opinieleiders en experts op het gebied van onderzoek en beleid bij foetale biometrie en intra-uteriene groeivertraging.

Het Delphi-onderzoek is inmiddels afgerond en de opgestelde multidisciplinaire aanbevelingen voor de IRIS studie (IRIS protocol) zijn te vinden onder het tabblad Documenten.

Brochure Delphi-onderzoek

 

Aan het Delphi-onderzoek hebben 56 panelleden deelgenomen, waaronder:

Prof. dr. J.G. Nijhuis
Dr. D. Veersema
Dr. H. Versendaal
Dr. K.L. Deurloo
Dr. P.C.A.M. Bakker-Liebregts
S. Vroemen
C. Stekelenburg
H. Krijnen
I. Pennings 
M. van Schelven

Drs. K. de Graaff
M. van Montfort
C. de By
V. Schimmer
M. Bras
N. Kamstra
Dr. I.P.M. Gaugler-Senden
Dr. M.A.J. Engels
Dr. F.M.C. Delemarre
Dr. J.M.J. Bais

Prof. dr. S.A. Scherjon
Dr. F.J.M.E. Roumen
Dr. J. van Dillen
Drs. A. de Roon-Immerzeel
Drs. P. Offerhaus
Drs. A. Bruinsma
R. Kremers
J. Hartenhof
A. Stoop-Berends
Dr. J. Lips
D. Bokkers
Drs. K. Zeeman
I. Snelleman
Dr. P. Hummel
Dr. K.E. Boers
J. Buxbaum
Drs. A.J.E.M. van der Ven
Dr. M.C. Haak
D. Lesscher
Dr. C. Bax

                                                 
Bij deze willen wij hen ook nogmaals hartelijk danken voor hun inspanningen!

Multidisciplinaire aanbevelingen (IRIS protocol)

Het is essentieel dat in de IRIS studie eenzelfde protocol wordt gevolgd door zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Alleen als het beleid uniform is, zal de studie kunnen aantonen of routine echoscopie effectief en kosteneffectief is voor het verbeteren van neonatale uitkomsten. Wij vragen alle zorgverleners die te maken krijgen met vrouwen in de IRIS studie daarom vriendelijk om de multidisciplinaire aanbevelingen te volgen.

Het protocol is gebaseerd op actuele landelijke richtlijnen van de betrokken beroepsgroepen: KNOV en NVOG. Daar waar deze bestaande richtlijnen onvoldoende houvast geven, is er aangevuld met resultaten uit het Delphi-onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de IRIS studie.

Uiteraard kan van het protocol afgeweken worden op basis van klinische inschatting.