Veel gestelde vragen - vragenlijstonderzoek

Is het vragenlijstonderzoek een nieuw onderdeel van de IRIS studie?

Nee, het vragenlijstonderzoek is vanaf het begin een gepland en essentieel onderdeel van de IRIS studie. Dit is ook aangegeven in de intentieverklaring die u als verloskundige praktijk met ons heeft ondertekend. Gelukkig hoeven niet alle zwangeren vragenlijsten in te vullen Dit zou veel te belastend zijn voor de zwangeren, u als verloskundige praktijk, maar ook voor de IRIS studie. Meer over het doel van het vragenlijstonderzoek leest u hieronder.

Wat is het doel van het vragenlijstonderzoek?

Met het vragenlijstonderzoek willen we het zorggebruik, de ervaringen met de zorg, en het psychologisch welzijn vergelijken tussen zwangeren in de controleconditie (echo’s op indicatie) en zwangeren in de interventieconditie (routine echo’s). Naast het beantwoorden van de hoofdvraag van de IRIS studie (is het standaard maken van twee echo's in de derde trimester beter in staat groeivertraging op te sporen dan het maken van echo's op indicatie?), is het namelijk ook belangrijk om te weten wat voor consequenties het standaard maken van twee echo's in het derde trimester heeft voor de zorgkosten, de tevredenheid over de zorg en de psyche van de zwangere.

Een zwangere wil wel meedoen aan de IRIS studie, maar niet aan het vragenlijstonderzoek. Is dit mogelijk?

Ja, dit is mogelijk. Deelname aan het IRIS vragenlijstonderzoek is GEEN voorwaarde om mee te mogen doen aan de IRIS hoofdstudie. Andersom is deelname aan de IRIS hoofdstudie wel een voorwaarde om mee te kunnen doen aan het IRIS vragenlijstonderzoek. 

Hoe ontvangen de zwangeren die toestemming hebben gegeven voor het vragenlijstonderzoek uiteindelijk de vragenlijsten? Spelen de verloskundige praktijken daar nog een rol in?

Als verloskundige praktijk hoeven jullie alleen het toestemmingsformulier naar ons te faxen of mailen. Wij zorgen vervolgens dat de zwangere de vragenlijst toegestuurd krijgt. Dit zal in de meeste gevallen per e-mail gaan, tenzij de zwangere op het formulier heeft aangegeven dat zij gebruik wil maken van telefonische afname.

Wat moet ik doen als ik alle toestemmingsformulieren voor het vragenlijstonderzoek uit heb gedeeld?

U hoeft niets te doen! Zodra u door uw voorraad heen bent, bent u voorlopig klaar.