Vragenlijstonderzoek

Sinds 15 september 2015 richt het vragenlijstonderzoek zich op een groep die erg belangrijk is voor de IRIS studie: zwangeren met verdenking op foetale groeivertraging.

Hieronder vindt u de handleiding behorend bij deze tweede ronde van het vragenlijstonderzoek. Hierin staat in enkele stappen beschreven hoe u zwangeren benadert en aanmeldt voor het vragenlijstonderzoek. 

Handleiding vragenlijstonderzoek GROEIVERTRAGING.pdf