In English

En Français

Auf Deutsch

W języku Polskim

Waarover gaat de IRIS studie? 

De groei van uw kind tijdens de zwangerschap is erg belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Daarom zal uw verloskundige de groei controleren door zorgvuldig uw buik op te meten en u zo nodig verwijzen naar het ziekenhuis voor aanvullende onderzoeken. In de IRIS studie gaan we na hoe goed deze methode te kleine kinderen kan opsporen. 

Wat houdt het onderzoek voor u in?

U kunt alleen deelnemen als uw verloskundige praktijk meedoet aan de IRIS studie. Als dat zo is, vragen wij uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens en die van uw kind. Indien u akkoord gaat, vraagt uw verloskundige u een korte vragenlijst in te vullen over kenmerken die invloed kunnen hebben op de groei van uw kind gedurende uw zwangerschap. U kunt het wellicht invullen in de wachtkamer. Daarna kunt u het in een afgesloten envelop teruggeven aan uw verloskundige. Uw verloskundige stuurt deze envelop ongeopend naar ons door. 

Verder op deze pagina vindt u linkjes naar voorbeeldformulieren, zodat u alvast een kijkje kunt nemen: het betreft de brochure met uitleg over de IRIS studie, het toestemmingsformulier en de genoemde korte vragenlijst.  

Ook ontvangt u van uw verloskundige een visitekaartje met daarop uw studienummer en onze contactgegevens. Mocht u bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld verloskundige, echoscopist, gynaecoloog,...) komen, kunt u dit aan hen laten zien.

Meer hoeft u niet te doen! De gegevens verzamelen wij verder zorgvuldig 'achter de schermen'. Dit onderzoek is gestart op 1 januari 2015.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle gegevens die in het kader van de IRIS studie verzameld worden, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt. Onbevoegden kunnen niet bij uw persoonlijke gegevens komen. In publicaties over het onderzoek zult u uw naam niet terugvinden.

Deelname

Wij waarderen het zeer als u toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens in de IRIS studie. Door uw deelname draagt u bij aan kennis over hoe we de groei van een kind tijdens de zwangerschap het beste kunnen controleren. Dit is belangrijk voor het bewaken en bevorderen van de gezondheid van uw kind én van andere kinderen.

Vindt u het prettig om eerst met een van de onderzoekers te praten of mailen? Neem gerust contact op met Viki Verfaille (verloskundig onderzoeker). Zij is bereikbaar op 020-4441746, of via irisstudie@vumc.nl

Voorbeeld formulieren

Brochure IRIS studie CONTROLE (28-10-2014)

Toestemmingsformulier IRIS studie (27-10-2014)

Basisgegevens zwangere (28-10-2014)