Kwaliteitscriteria echoscopie

Niet alleen de kwaliteit van onze zorgverlening, maar ook de waarde van de IRIS studie valt of staat met de kwaliteit van de biometrie-echo’s die ten tijde van het onderzoek worden uitgevoerd. De betrokken beroepsgroepen (BEN, KNOV, NVOG) buigen zich over landelijke kwaliteitscriteria voor foetale echoscopie. Hierop vooruitlopend, voeren we in de IRIS studie een kwaliteitscheck uit onder de deelnemende verloskundige praktijken en echocentra.

De echo’s voor de IRIS studie zijn sinds afgelopen zomer (2016) afgerond, uw praktijk/echocentrum kan niet meer deelnemen aan de IRIS studie.

U hoeft uw behaalde resultaat voor de e-learning dus ook niet meer naar irisstudie@vumc.nl te mailen.

NB. Doorloop de e-learning de eerste keer helemaal. Beantwoord dus alle vragen. Daarna kunt u, zo nodig, herkansen om tot de minimaal vereiste score van 8/10 te komen. 

Stap 1: Volg de (gratis) e-learning waarin de theoretische kennis over het uitvoeren van een biometrie-echo wordt opgefrist en getoetst. Voor deelname aan de IRIS studie wordt een minimale score van 8/10 vereist. Om de e-learning module te kunnen volgen dient u de volgende stappen te doorlopen: 

a. Maak indien u nog geen account heeft een gratis account aan op medischonderwijs.nl

b. Log in met uw account op medischonderwijs.nl en klik in het overzicht op: [019] gynaecology -> ultrasound.

c. Klik in de lijst die nu verschijnt de volgende module aan: Echoscopie: Basale foetale biometrie.

d. Doorloop de module en kies aan het einde voor “e-mail en afsluiten”.

e. Belangrijk: Bewaar de e-mail met uw resultaat ter documentatie en stuur een kopie naar irisstudie@vumc.nl onder vermelding van de verloskundigenpraktijk of het echocentrum waar u bij hoort.

Problemen?

Indien u problemen ervaart met het beantwoorden van vragen bij afbeeldingen, probeer dan Google Chrome als internetbrowser. Overige internetbrowsers leveren soms problemen op. Gebruikt u Internet Explorer, dan kunt u proberen of het helpt om het scherm te maximaliseren en om te controleren of er niet is ingezoomd.

Verder kunnen problemen ontstaan door de veiligheidsinstellingen van uw computer; java script moet toegestaan zijn. Het kan soms helpen om de website waar de e-learning module op draait toe te voegen aan de trusted sites. 

Stap 2: Wij bezoeken voor opstart van de studie de echolocaties en gaan hierbij onder andere de eigenschappen van de echoapparatuur en het gebruik van de juiste referentiecurves* na. Met betrekking tot het apparaat volgen wij grotendeels de criteria zoals ze door NVOG zijn omschreven: enkele criteria zijn aangepast ten behoeve van de IRIS studie, deze zijn in kleur aangegeven in onderstaande tabel.* Referentiecurves voor BPD, HC, AC en FL: Verburg e.a.
  EFW wordt berekend volgens Hadlock 3 op basis van bovenstaande metingen. 

Kwaliteitscriteria echoapparatuur: 
 

Klasse
Functionaliteit
Toepassingsgebied
Benaming

I
Ligging, Termijn, Biometrie
1 e lijn
BASIS ECHOSCOPIE

2D beeldvorming

+ beeldkwaliteit

Color Doppler

Niet noodzakelijk

Doppler (fetal/maternal flow)

Niet noodzakelijk

Endovaginaal transducer

5-9 MHz/min. 160 gr.

Convex Array transducer

3-5 MHz

Zoom functie

Read

Calipers

1 mm

Fetal cardiac functionaliteit

Niet noodzakelijk

Cineloop

Niet noodzakelijk

4D

Niet noodzakelijk

Monitor LCD/TFT of CRT

15 Inch

DICOM

Gewenst

Datastring (Astraia, Mosos, Orpheus, Micro-Natal)

Gewenst

Digitale beeldopslag (video, DVD)

Noodzakelijk: met name afbeeldingen (geen film)

Leeftijd apparatuur

Max 8 jaar*

Aanschafprijs (incl. BTW)

Minder dan € 70.000

© NVOG-WFE

 

*Een afschrijvingstermijn van maximaal vijf jaar wordt als norm gesteld, met uitzondering van apparatuur waarbij upgrading van belangrijke software en hardware een goede kwaliteit kan blijven garanderen.

Stap 3: Indien de echoscopist over een actueel SEO-certificaat beschikt, vragen wij dat bij het bezoek voor te leggen. Indien de echoscopist dit niet heeft, vragen wij de (bij voorkeur digitale) afbeeldingen van 3 biometriebepalingen mee te geven ter beoordeling. Dit wordt mede ondersteund door de BEN. De beoordeling geschiedt op basis van: Foetale biometrie - Beoordelingscriteria voor doorsnede en meting (Kwaliteitsbeoordeling SEO, Centraal Orgaan Prenatale Screening, versie 2, 2 okt 2014, p 7-8).

Score van 0-10 per onderzoek, in totaal 3 onderzoeken per echoscopist: 0-30 punten in totaal. Interpretatie score ten behoeve van IRIS studie:

24-30 punten= goed, kan biometrie-echo’s uitvoeren voor IRIS studie

20-23 punten= voldoende: feedback + tips + nieuwe beoordeling afspreken

<20 punten= onvoldoende voor uitvoeren van biometrie-echo’s ten tijde van de IRIS studie: advies om een echo hands-ontraining te volgen en IRIS echo’s (tijdelijk) door een gekwalificeerde collega te laten uitvoeren 

Stap 4: Uiteraard zijn we ook kritisch op de echokwaliteit gedurende de hele studie, daarom zullen wij tijdens de looptijd van de studie bovenstaande controles (aangekondigd) herhalen.

Alle stappen met goed gevolg doorlopen?