De IRIS studie (IUGR Risk Selection Study) is een landelijke studie waarin we onderzoeken of standaard derde trimester biometrie, in vergelijking met echo's op indicatie, leidt tot een vermindering van ernstige perinatale uitkomsten.

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief! 

 

Nieuws

Resultaten IRIS studie bekend
Geplaatst op 15-10-2019

Geen gezondere baby's met extra echo's

Door het standaard aanbieden van twee echo’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap aan vrouwen met een laag risico op problemen kan groeivertraging bij de baby beter worden opgespoord. Maar deze extra echo’s leiden echter niet tot een betere gezondheidsuitkomst voor de baby. Dat is volgens hoofdonderzoeker Ank de Jonge de belangrijkste conclusie van het IRIS onderzoek van de afdeling Verloskundige Wetenschap van Amsterdam UMC/Academie Verloskunde Amsterdam Groningen in samenwerking met (inter)nationale onderzoekers. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in het gezaghebbende British Medical Journal (BMJ).

Groeivertraging is een belangrijke risicofactor voor ziekte en sterfte onder pasgeboren baby’s. Nu krijgen vrouwen in de laatste fase van de zwangerschap alleen een echo om de groei van de baby te volgen wanneer daarvoor medische redenen zijn. Maar steeds vaker worden echo’s standaard uitgevoerd om groeivertraging op te sporen. Het was echter niet bekend of dit leidde tot betere uitkomsten. In het landelijk IRIS onderzoek is nu gekeken of het aanbieden van twee groei-echo’s in de laatste drie maanden van een laag risico zwangerschap tot betere gezondheidsuitkomsten bij het kind leidt.

Resultaten
Aan het onderzoek hebben 60 Nederlandse verloskundigenpraktijken deelgenomen en het is uitgevoerd onder 13.046 vrouwen met een laag-risico zwangerschap: 7.067 in de interventiegroep en 5.979 in de controlegroep. In de interventiegroep kregen zwangere vrouwen standaard twee groei-echo’s aangeboden, in de controlegroep werd de gebruikelijke zorg aangeboden met een groei-echo alleen wanneer daarvoor een medische reden was. Alhoewel groeivertraging vaker werd vermoed bij de vrouwen in de interventiegroep (32% versus 19%) leidde dit niet tot betere gezondheidsuitkomsten. In de interventiegroep kwamen ernstige gezondheidsuitkomsten bij 1,7% van de kinderen voor en in de controlegroep bij 1,8%. Dit verschil is niet statistisch significant.

De Jonge: “We zien dus geen verschil in uitkomsten als we standaard extra groei-echo’s aanbieden aan vrouwen met een laag risico op complicaties bovenop de zorg die ze nu krijgen. De huidige zorg bestaat uit het volgen van de groei door het meten van de buik  van de zwangere vrouw en een echo laten maken als er twijfels zijn over de grootte van het kind.”

Bij 10% van de vrouwen in de interventiegroep en 3% in de controlegroep werd gedacht dat er sprake was van groeivertraging terwijl de baby bij de geboorte niet klein bleek. In de interventiegroep werd de bevalling iets vaker ingeleid (15,9% versus 13,7%).

Geen extra standaard echo's
In dit onderzoek leidde het standaard aanbieden van twee echo’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap niet tot betere gezondheidsuitkomsten voor de baby en er werden wel meer bevallingen ingeleid. Op basis van deze resultaten is het aanbieden van standaardecho’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap aan vrouwen met een laag risico op complicaties niet aan te bevelen. Verder onderzoek is nodig naar het voorkomen van slechte uitkomsten door groeivertraging.

Prijs Fetal Growth 2018
Geplaatst op 30-10-2018

Viki Verfaille en Jens Henrichs hebben tijdens Fetal Growth 2018 in Milaan, Italië de prijs voor de beste presentatie gewonnen. Gefeliciteerd Viki en Jens! 

Publicatie over afbuigende groei in NTOG
Geplaatst op 19-10-2018

In het NTOG van oktober 2018 staat een publicatie van onze collega's dr. J. Henrichs, drs. V. Verfaille, prof. dr. A. Franx en dr. A.J. de Jonge over afbuigende foetale groei en intra-uteriene groeirestrictie. Het artikel is te vinden op pagina 286 van het tijdschrift.

BEN symposium 2 november 2018
Geplaatst op 19-10-2018

Op 2 november aanstaande organiseert de BEN het symposium De magie van echoscopie. Meer informatie vindt u op de website van de BEN.

Fetal Growth 2018
Geplaatst op 27-08-2018

Op 2 oktober aanstaande zullen Jens Henrichs en Viki Verfaille een presentatie houden tijdens het Fetal Growth congres in Milaan.

Normal Labor and Birth Research Conference 2018
Geplaatst op 14-06-2018

Op woensdag 27 juni aanstaande zullen Ank de Jonge, Myrte Westerneng en Jens Henrichs ieder een presentatie geven op het Symposium on the IUGR risk selection (IRIS) study op het Normal Labor and Birth Research Conference in Michigan (USA). 

Presentatie Algemene Ledenvergadering van de BEN
Geplaatst op 05-06-2018

Dinsdag 15 mei heeft Viki Verfaille op de Algemene Ledenvergadering van de BEN een presentatie gehouden over de kwaliteit van biometrie-echo's. 

Via deze link kunt u de presentatie bekijken.

Afdeling Midwifery Science verhuisd
Geplaatst op 13-04-2018

Deze week is de afdeling Midwifery Science, van het Amsterdam Public Health onderzoeksinstituut (APH), verhuisd naar een nieuwe vleugel in het gebouw.

Het nieuwe bezoekadres is:
Medische Faculteit, kamer G-102
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam

Het mailadres en de telefoonnummers blijven ongewijzigd.

Presentaties op Congres Kennispoort 2018
Geplaatst op 19-01-2018

Op vrijdag 19 januari 2018 zullen Viki Verfaille en Myrte Westerneng allebei een presentatie geven over de IRIS studie:

1. Kwaliteitscontrole van biometrie-echo's gedurende de IRIS (IUGR Risk Selection) studie (Viki Verfaille)

2. Hoe ervaren zwangere vrouwen routinematige derde-trimester echo's? (Myrte Westerneng)

2e publicatie uit de IRIS studie een feit!
Geplaatst op 17-10-2017

Verfaille V, de Jonge A, Mokkink L, Westerneng M, van der Horst H, Jellema P, Franx A and IRIS study group. Multidisciplinary consensus on screening for, diagnosis and management of fetal growth restriction in the Netherlands. BMC Pregnancy and Childbirth. 2017;17:353. 

Via deze link heeft u vrij toegang tot het complete artikel. 

Ingezonden brief aan NRC dd. 8-9-2017 door dr. Ank de Jonge en prof.dr. Arie Franx
Geplaatst op 13-09-2017

Standaard twee groei-echo's in iedere zwangerschap? De IRIS studie verwacht in 2018 bij te kunnen dragen aan het antwoord op de vraag: Zijn de medische uitkomsten inderdaad beter indien standaard twee groei-echo's worden aangeboden? Ingezonden brief aan NRC

Dossieronderzoek IRIS studie
Geplaatst op 28-08-2017

Indien in de zwangerschap een verwijzing heeft plaatsgevonden naar het ziekenhuis, verzamelen we voor de IRIS studie ook daar relevante gegevens. Dit doen we uiteraard alleen als de moeder daar toestemming voor heeft gegeven. 

Ook benieuwd welke gegevens de IRIS studie verzamelt in de ziekenhuizen? Neem een kijkje in het formulier dat hiervoor gebruikt wordt. Indien u geïnteresseerd bent in het gebruik van de geanonimiseerde IRIS gegevens voor het beantwoorden van overige onderzoeksvragen, neem dan gerust contact met ons op via irisstudie@vumc.nl, voor verdere informatie en bespreking van de mogelijkheden.

De IRIS studie tijdens symposia en congressen in november
Geplaatst op 11-10-2016

In de maand november vinden verschillende symposia en congressen plaats binnen de geboortezorg, waar iets verteld wordt over de IRIS studie.

4 november - BEN symposium (Amersfoort)

17-19 november - 5th International Fetal Growth Meeting (Toronto, Canada)

24 november - SCEM Foetale groeivertraging (Utrecht)  

Zowel Ank de Jonge, Viki Verfaille, Myrte Westerneng en Jens Henrichs zullen op deze bijeenkomsten presentaties houden over onderdelen van de IRIS studie.

Symposia en congressen de komende maand
Geplaatst op 07-10-2016

Op 6 oktober heeft Viki Verfaille met een presentatie een bijdrage geleverd aan de themabijeenkomst Onderzoek van het Geboortezorg Consortium Midden-Nederland (GCMN).

Ethische aspecten derde trimester echo
Geplaatst op 18-03-2016

Binnen de IRIS studie loopt sinds kort een substudie waarin we kijken naar de ethische aspecten van het aanbieden van routinematige derde trimester echo's aan zwangeren. Door middel van dagboeken, interviews en focusgroepen gaan we na wat de verwachtingen, ervaringen en overwegingen zijn van zwangeren bij deze echo's. Hiervoor worden IRIS deelnemers gevraagd die nog niet aan het vragenlijstonderzoek meedoen. Op die manier proberen we de IRIS deelnemers zo min mogelijk te belasten. Als verloskundigenpraktijk hoeft u verder niets te doen.

Wilt u meer weten over deze substudie? Neem dan contact op met uitvoerend onderzoeker Mariëlle Diepenveen (m.diepenveen@vumc.nl).

Einde inclusie IRIS studie
Geplaatst op 04-03-2016

Sinds 1 maart 2016 kunnen geen nieuwe zwangeren meer geïncludeerd worden voor de IRIS (hoofd)studie!

Uiteraard zijn nog niet alle aanmeldingen bij het IRIS-team binnengekomen en/of verwerkt, dus de definitieve aantallen zijn nog niet bekend. Vooralsnog staat de teller op ruim 12600 toestemmingen en dit stijgt nog door tot alle post is ontvangen en verwerkt.

Zwangeren die vóór 1 maart geïncludeerd zijn, maar hun formulieren pas later inleveren, kunnen dit uiterst begin maart nog doen bij hun verloskundigenpraktijk.

Zwangeren die geïncludeerd zijn, blijven verdere zorg ontvangen volgens de Aanbevelingen 1e lijn totdat zij zijn bevallen.

Zwangeren in de IRIS studie bij wie een vermoeden op IUGR optreedt, worden wel nog steeds gevraagd voor deelname aan het vragenlijstonderzoek. 

De IRIS studie is verhuisd!
Geplaatst op 17-12-2015

Vanaf 17 december 2015 zijn wij te bezoeken op:

VUmc - EMGO+: afdeling Midwifery Science
t.a.v. IRIS studie
MF A-507
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam

De telefoonnummers, het faxnummer en het postadres blijven behouden. Voorgedrukte formulieren en enveloppen met het oude IRIS adres kunt u blijven gebruiken, de interne post zorgt dat deze correct terecht komen.

Formulieren ook in het Pools beschikbaar
Geplaatst 04-03-2015

Sinds vandaag zijn de formulieren voor de IRIS studie ook in het Pools beschikbaar! U kunt de formulieren vinden onder het tabblad Documenten. Daar vindt u de Engelse, Franse, Duitse en Poolse formulieren.

Iedereen klaar voor de start op 1 januari 2015
Geplaatst 24-12-2014

22 december zijn de laatste studiepakketten voor de start rondgebracht bij deelnemende verloskundige praktijken. Op 22 en 23 december zijn verloskundige praktijken en echocentra per mail geïnformeerd over de echoscopisten die met succes hebben deelgenomen aan de echokwaliteitscontrole. Op 10 december zijn de ziekenhuizen gemaild met de IRIS aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn op 18 december ook per post verstuurd.

Januari 2015 proefdraaien voor een vlekkeloze dataverzameling
Geplaatst 10-11-2014

Intussen staan 52 praktijken en 18 echocentra klaar om op 1 januari 2015 de doorstart te maken met de IRIS studie. Wij verwachten nog van enkele praktijken een nieuwe intentieverklaring. Dank voor uw vertrouwen en doorzettingsvermogen ondanks de verwarrende aanloopperiode.

Gezien de onverwacht moeizame aanloop, zullen wij januari 2015 benutten om alle processen te stroomlijnen en naadloos op elkaar af te stemmen. Daarvoor is het belangrijk dat alle praktijken op 1 januari met de dataverzameling beginnen. We kunnen ons goed voorstellen dat ook u niet zit te wachten op een volgend onvoorzien obstakel! Wij zijn in de loop van januari dan ook reuze benieuwd naar uw tips en opmerkingen. Laat ons weten hoe we u zo goed mogelijk kunnen faciliteren! Dan kunnen we vanaf februari als een speer definitieve gegevens verzamelen en wellicht na een jaar stoppen met nieuwe zwangeren informeren. Zonder uw inbreng kunnen we de vraag omtrent de (kosten)effectiviteit van de groei-echo in de laagrisico zwangerschap niet betrouwbaar beantwoorden.

Vragen? Neem gerust contact met ons op! 

1 januari 2015 definitieve start IRIS studie!
Geplaatst 16-10-2014 

Bericht verstuurd op 10-10-2014 aan deelnemende verloskundige praktijken.

Beste collega's,

We hebben goed nieuws! Nu ZonMW de iets gewijzigde opzet heeft goedgekeurd, zal de IRIS studie op 1 januari 2015 definitief van start gaan!

We betreuren het ten zeerste dat uw geduld zo op de proef is gesteld, maar rekenen erop dat u nog steeds met ons het vraagstuk van de (kosten)effectiviteit van de routine 3e trimester echo in Nederland wilt oplossen. Hieronder willen wij u graag vertellen over de aanpassingen in het IRIS protocol, uitleggen waarom deze aanpassingen nodig waren en tot slot kort ingaan op 'hoe nu verder'.

Aanpassingen IRIS protocol
U ontvangt zo snel mogelijk het nieuwe IRIS protocol. Hier volgen in het kort de belangrijkste conclusies en wijzingen in aanbevelingen in de IRIS studie:

 • Houd de foetale groei bij aan de hand van gestandaardiseerde
  fundus-symfysemetingen, zoals u dat heeft geleerd bij de KNOV-training en noteer de centimeters in het dossier van de zwangere. Bij praktijken die dit tot op heden nog niet doen, dringen wij aan om daar meteen mee aan de slag te gaan!
 • Laat een groei-echo uitvoeren (conform de kwaliteitsafspraken binnen de IRIS studie) indien u zich aan de hand van de fundus-symfysemetingen in combinatie met uw klinische blik, zorgen maakt omtrent de foetale groei.
 • Indien een groei-echo verricht wordt, is de buikomtrek (AC) uitgezet op de Verburgcurve leidend voor de verwijzing naar de 2e of 3e lijn.
 • Pas deze strategie toe gedurende de hele looptijd van de IRIS studie, ook wanneer u overgaat naar de interventieconditie en 2 routine-echo's aanbiedt.

Wees terughoudend met het verrichten van groei-echo's zolang u in de controleconditie zit. Doe dit alleen wanneer er volgens u een expliciete medische reden toe is. Alleen wanneer er een duidelijk contrast is in het aantal groei-echo's tijdens de controleconditie versus de interventieconditie, zullen wij de vraag omtrent de (kosten)effectiviteit van de routine 3e trimester echo in Nederland kunnen beantwoorden.

Wij hebben deze aanpassingen in het IRIS protocol ook besproken met de KNOV. Zij onderschrijven de noodzaak van onze aanpassingen en ondersteunen het nieuwe IRIS protocol.

De studie was uitgesteld omdat de KNOV en de software leveranciers bij de implementatie van GROW op een aantal problemen stuitten. Het leek er aanvankelijk op dat deze problemen binnen afzienbare tijd zouden zijn opgelost. Omdat dit helaas niet het geval bleek, hebben wij in overleg met ZonMw besloten de opzet van de IRIS studie iets aan te passen. Hierdoor kunnen we nog steeds onze onderzoeksvraag beantwoorden, namelijk of routinematige echoscopie in de tweede helft van de zwangerschap de perinatale uitkomsten verbetert.

Ook zijn we er door deze aanpassing zeker van dat we op 1 januari 2015 met de dataverzameling kunnen beginnen.

In de iets gewijzigde opzet van de IRIS studie zullen we wel gebruik maken van het systematisch meten van de fundus-symfyselengte, alleen het plotten van de centimeters op de GROW-curve kan achterwege blijven. Op dit moment is er nog veel discussie of geïndividualiseerde groeicurves in Nederland (en in het buitenland!) gebruikt zouden moeten worden en, zo ja, welke curves het meest geschikt zijn. Bovendien horen wij veel geluiden uit het werkveld omtrent een behoorlijke toename van groei-echo's en ook consulten in de tweede lijn door het gebruik van GROW-curves.

We bevelen daarom aan om alleen de gemeten centimeters in het dossier te noteren. Vervolgens wordt op basis van klinische inschatting, waarbij het verloop van de groei in centimeters wordt meegenomen, besloten wanneer een groei-echo aangewezen is. Mocht u al met de GROW-curves werken, dan vragen wij of u bereid bent voor de duur van de studie het plotten op de curves achterwege te laten. In elk geval is het erg belangrijk dat u gedurende de dataverzameling in de IRIS studie consequent hetzelfde beleid uitvoert.

Met de NVOG hadden we in april 2014 al afgesproken dat de tweede lijn bij een verwijzing voor verdenking groeivertraging het beleid vooral zal baseren op de AC-curve volgens Verburg. In de eerste lijn raden we ook aan om bij biometrie vooral op basis van deze AC-curve het beleid te bepalen, ongeacht of ook GROW-curves zijn gebruikt voor het plotten van de centimeters. Dit bevordert continuïteit van zorg en omzeilt het probleem dat de GROW- of overige geïndividualiseerde curves nog lang niet overal (denk ook aan echocentra en ziekenhuizen) uniform worden toegepast.

Hoe nu verder?
De komende periode zullen wij de benodigde materialen aanpassen, waaronder de aanbevelingen voor de 1e lijn. Ook zullen wij de echocentra en ziekenhuizen informeren. Binnenkort zult u op deze website onder "veelgestelde vragen" aanvullende informatie vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om contact met ons op te nemen via onze vertrouwde contactgegevens.

Vanwege de aanpassingen in het IRIS protocol hebben wij de intentieverklaring enigszins aangepast. Graag ontvangen wij nogmaals een bevestiging van uw akkoord van deelname aan de IRIS studie. Wij begrijpen dat u dit wellicht binnen uw praktijk wilt bespreken en verzoeken u dringend om deze intentieverklaring liefst zo snel mogelijk ondertekend naar ons terug te sturen, uiterst voor 1 november. Daarna zullen wij u bezoeken om de materialen om te ruilen. Bij geen tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij nog steeds uw praktijknaam en -plaats mogen vermelden op deze website. Ook raden wij u wederom aan om het gewijzigde protocol binnen uw VSV af te stemmen.

Tot slot willen we u heel hartelijk bedanken voor uw inzet en de vele bemoedigende reacties die we hebben mogen ontvangen gedurende de periode van uitstel!

Met vriendelijke groeten,

Viki Verfaille

Mede namens het IRIS team:
Prof. dr. H. van der Horst, hoogleraar huisartsgeneeskunde
Dr. A. de Jonge, projectleider
Dr. P. Jellema, projectcoördinator
Prof. dr. A. Franx, hoogleraar obstetrie

Goedkeuring ZonMW
Geplaatst 16-10-2014

Op 3 oktober heeft ZonMW ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de IRIS studie. Deze wijzigingen waren voorgesteld in verband met de gerapporteerde problemen rondom de implementatie van de GROW curve.  

Goed nieuws!
Nu ZonMW de iets gewijzigde opzet van de IRIS studie heeft goedgekeurd, kan de 
IRIS studie op 
1 januari 2015 van start gaan!

Geplaatst 8-10-2014 

De komende weken zullen wij u verdere informatie aanleveren via deze website. Deelnemende praktijken, echocentra en ziekenhuizen zullen gerichte informatie ontvangen per mail. 

Echo kwaliteitscontrole IRIS studie geaccrediteerd!
Geplaatst 8-9-2014  

In afwachting van de start van de IRIS studie hebben we goed nieuws: de echo kwaliteitscontrole van de IRIS studie is door de KNOV geaccrediteerd!
Echoscopisten die aangesloten zijn bij de KNOV én die het IRIS-certificaat hebben behaald, komen in aanmerking voor accreditatie van 1 uur voor Deskundigheidsbevordering algemeen: bij- en nascholing.

Echosymposium BEN 31 oktober 2014
Geplaatst 25-8-2014  

Op 31 oktober a.s. organiseert de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland) een symposium over nieuwe ontwikkelingen en bijscholing voor echoscopisten in Apeldoorn.
Er zal een speciaal programma zijn voor de verloskundige-basis echoscopist.
Aanmelden kan vanaf half september via www.echoscopisten.nl.

Startdatum dataverzameling IRIS studie tot nader order uitgesteld
Geplaatst 20-8-2014

Helaas hebben wij geen goed nieuws: de IRIS studie kan 1 september nog NIET van start gaan. 

Eerst en vooral willen wij benadrukken hoe erg wij dit voor de betrokkenen vinden gezien hun inzet bij de voorbereiding van deze studie. Wij realiseren ons dat wij hen heel wat inspanningen hebben gevraagd en dat het dan ook erg vervelend is om (weer) “on hold” te worden gezet.

Waarom kan de studie niet van start gaan?

1.      Ondanks verwoede inspanningen van de betrokken partijen, is de GROW-applicatie (waarmee de geïndividualiseerde curves gemaakt kunnen worden) nog niet beschikbaar in Orfeus en Vrumun. Beide softwareleveranciers lopen tegen heel wat technische problemen op. Gisteravond hebben zij ons laten weten dat zij niet kunnen aangeven per wanneer de GROW-applicatie in hun systemen beschikbaar zal zijn.

 2.      Het alternatief waarbij de achterliggende GROW-formule rechtstreeks wordt ingebouwd, kan niet omdat deze formule (tot nu toe) niet ter beschikking wordt gesteld.

 3.      Wij hebben geïnventariseerd of verloskundige praktijken in de IRIS studie bereid zijn ter overbrugging met de stand-alone webapp te werken. Een aantal praktijken heeft aangegeven dit voor de IRIS studie tijdelijk te willen doen. Helaas kunnen wij gezien punt 1 en 2 niet meer garanderen dat het enkel om een overbruggingsperiode gaat.

 Op de achtergrond spelen ook nog de volgende issues:

·        De KNOV heeft voor elkaar gekregen dat het gebruik van de curves de komende periode betaald wordt vanuit KNOV en dat verloskundigen daarvoor een contract afsluiten met het Perinatal Institute uit Engeland. In de recente licentieovereenkomst staat echter “Perinatal Institute B.V., gevestigd te Oirschot” vermeld als aanbieder. Dit is dus niet conform de door KNOV met het Perinatal Institute (uit Engeland) gemaakte afspraak.

 ·        Niet alle geluiden uit het veld zijn even positief wat betreft het aanvragen, installeren en gebruik van de webapp.

 ·        Omdat etniciteit een wezenlijk onderdeel is van het GROW-pakket is er grote behoefte aan een landelijke uniforme codering van etniciteit. Deze ontbreekt echter nog.  

Kort samengevat zagen wij ons gisteravond genoodzaakt de dataverzameling voor de IRIS studie nu nog niet te starten. Zowel ZonMw als het Ministerie van VWS zijn hiervan op de hoogte gesteld en worden nauw betrokken bij ‘hoe nu verder’. Zodra we meer weten, zullen wij de betrokkenen informeren! Ook zullen wij hen vragen of zij dan nog steeds willen meedoen aan de IRIS studie.

Update KNOV omtrent implementatie GROW softwarepakket
Geplaatst 31-7-2014  

Op 31 juli heeft de KNOV haar leden geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de implementatie van de GROW software. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar de website van de KNOV.

Vermelding op website CPZ
Geplaatst 23-7-2014  

Op de website van het CPZ (College Perinatale Zorg) staat kort uitgelegd wat de IRIS studie inhoudt. Daarbij staat een link naar onze website vermeld. 

Uitstel studie levert nieuwe deelnemers op
Geplaatst 14-7-2014  

Vanwege het uitstel van de IRIS studie hebben nog 6 praktijken zich aan kunnen melden voor de studie. Dit heeft ook nog de deelname van 1 echocentrum opgeleverd. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de praktijken en het echocentrum op tijd startklaar te krijgen.

Gewijzigde aanbevelingen tweede lijn  
Geplaatst 3-6-2014

Naar aanleiding van het overleg met de KNOV en NVOG van 25 april zijn de aanbevelingen IRIS studie - Tweede lijn aangepast. De gewijzigde aanbevelingen zijn terug te vinden onder het tabblad Documenten.

Overleg KNOV, NVOG en IRIS studie
Geplaatst 25-4-2014  

Op 25 april heeft een constructief overleg plaatsgevonden tussen de KNOV, NVOG en de projectgroep van de IRIS studie. De volgende afspraken zijn in dit overleg gemaakt:

 • De KNOV maakt zich sterk om de geïndividualiseerde curves (GROW) zo snel mogelijk, uiterlijk voor 1 september 2014, kosteloos beschikbaar te hebben binnen alle eerstelijns softwareprogramma's. De kosten zullen dan niet meer doorberekend worden op de verloskundigenpraktijk. De KNOV treft hiervoor een regeling met het Perinatal Institute.
 • De implementatie van het gebruik van de geïndividualiseerde curves (GROW) in de tweede lijn, voor de IRIS studie, lijkt niet haalbaar voor 1 september.
 • De eerste lijn baseert de 'verdenking groeivertraging' op een geïndividualiseerde groeicurve. Met instemming van de NVOG, beveelt de IRIS stuurgroep aan dat de tweede lijn voor al deze vrouwen het IRIS protocol volgt, ook als de AC en het geschatte foetale gewicht (EFW) in de tweede lijn binnen de norm zijn van de niet-geïndividualiseerde curves.
 • In het IRIS protocol voor de tweede lijn wordt niet meer gestuurd op het EFW uitgezet op de geïndividualiseerde GROW curve, maar voornamelijk op de AC uitgezet op de Verburgcurve.
 • Het meten van de pulsatility index (PI) van de a. cerebri media wordt nu als vervolgstap na overige afwijkende onderzoeken geadviseerd en kan overwogen worden op basis van lokale uitvoerbaarheid.

Presentatie Pijlerdag foeto-maternale geneeskunde  
Geplaatst 17-4-2014

Op 17 april heeft Viki Verfaille, tijdens de Pijlerdag foeto-maternale geneeskunde in het Meander Ziekenhuis te Amersfoort, een presentatie gegeven over de prenatale detectie van IUGR en de IRIS studie.

Uitstel IRIS studie naar 1 september   
Geplaatst 15-4-2014

Om de IRIS studie haalbaar te maken voor alle betrokken partijen is besloten om de start van de dataverzameling uit te stellen tot 1 september 2014. Redenen hiervoor zijn onder andere dat de implementatie van de geïndividualiseerde curves binnen de softwarepakketten nog niet rond is, en dat vanuit de 2e lijn aangegeven wordt dat er meer tijd nodig is voor het bespreken van het IRIS protocol.
Voor de IRIS studie is het essentieel dat alle praktijken tegelijk in volle vaart van start kunnen gaan en dat de benodigde faciliteiten hiervoor beschikbaar zijn, bij voorkeur ook bij de ziekenhuizen en echocentra.

Op 25 april vindt een overleg plaats tussen de NVOG, KNOV en de IRIS studie, met betrekking tot het gebruik van de geïndividualiseerde curves over de lijnen heen: primair ten behoeve van de zwangere en haar kind, maar ook ten behoeve van de IRIS studie. Uiteraard zullen wij u hier aansluitend over berichten.

Wel verzoeken we de verloskundigenpraktijken dringend om alvast de GROW-methode toe te passen binnen de praktijk en bij voorkeur al te oefenen met plotten in de geïndividualiseerde curves. Iedereen moet immers wennen en dit is dé kans voor iedereen om de eigen leercurve te optimaliseren voor de start van de IRIS studie.

Informatie IRIS studie ook te vinden op consortium website  
Geplaatst 14-3-2014

Op obsgyn.nl is nu ook informatie terug te vinden over de IRIS studie.  

Presentaties ObNeo congres en SCEM-bijeenkomst  
Geplaatst 14-3-2014

Tijdens het Obstetrie & Neonatologie Congres, op 13 en 14 maart, en tijdens de SCEM-bijeenkomst over de integrale benadering opsporing foetale groeivertraging, op 4 april, heeft Petra Jellema een presentatie gegeven over de IRIS studie. 

Kwaliteitscontroles echoscopie in volle gang
Geplaatst 23-1-2014

Op dit moment is het IRIS team druk bezig met het bezoeken van alle deelnemende praktijken en echocentra voor de kwaliteitscontroles echoscopie. Meer informatie hierover vindt u terug op dit deel van de website

IRIS studie startdatum verschoven van 1 maart naar 1 april 2014
Geplaatst 23-1-2014

Omdat de voorbereidingen iets langer in beslag nemen dan gedacht, zal de IRIS studie 1 april starten in plaats van 1 maart. Dit geeft verloskundigen meer tijd om de KNOV Grow training te volgen, en geeft ons meer tijd om de kwaliteitscontrole echoscopie uit te voeren. 

IRIS studie stepped wedge interval van 2 naar 3 maanden
Geplaatst 23-1-2014

Eerder is aangekondigd dat elke twee maanden een aantal praktijken over zullen gaan van de conditie waarin men reguliere zorg biedt, naar de conditie waarin men standaard twee groei-echo's aanbiedt (interventie conditie). Besloten is om dit interval te verruimen naar drie maanden. 

Laatste ronde Delphi studie afgerond
Geplaatst 23-1-2014

De derde en laatste ronde van de Delphi studie is begin januari afgerond. In februari wordt het resultaat van de Delphi studie bekend gemaakt bij de panelleden en aansluitend bij de verloskundige praktijken die deelnemen aan de IRIS studie en de betrokken ziekenhuizen. 

Nieuwe e-learning Echoscopie: Basale foetale biometrie 
Geplaatst 21-1-2014  

De nieuwe versie van de e-learning module Echoscopie: Basale foetale biometrie is online (met dank aan Dr. Monique Haak). Het is dus weer mogelijk om de e-learning te volgen. Zie voor verdere uitleg het tabblad Kwaliteit echoscopie.

KNOV hands-on training  
Geplaatst 17-12-2013 

De verloskundigen van het IRIS team worden ook getraind. Viki had geluk en mocht getuige zijn van de 50ste hands-on training.

Aanmelding hoofdstudie gestart
Geplaatst 10-9-2013

De aanmelding voor de hoofdstudie van de IRIS studie is van start gegaan. In deze studie wordt onderzocht wat het effect is van routinematige derde trimester biometrie op de incidentie van perinatale mortaliteit en ernstige perinatale morbiditeit bij laag risico zwangeren in Nederland. In totaal zullen zo'n 60 verloskundigenpraktijken meedoen aan de IRIS studie. Samen zullen zij 15.000 vrouwen begeleiden die deelnemen aan het onderzoek. Enkele praktijken hebben zich al aangemeld, maar wij zijn op zoek naar veel meer praktijken die mee willen doen. Aanmelden kan via www.irisstudie.nl/hoofdstudie. Voor meer informatie over de hoofdstudie van de IRIS studie, zie onderstaande brochure. 

Aanmelding Delphi studie
Geplaatst 8-9-2013

De aanmelding voor de Delphi studie is inmiddels gesloten. Tot onze blijde verrassing hadden we meer aanmeldingen dan beoogd. Degenen die zijn geselecteerd voor het panel krijgen op 10 september een uitnodiging voor de vragenlijst.

Kick off IRIS studie
Geplaatst 25-6-2013

Vandaag werd tijdens de kick off het startschot gegeven voor de IRIS studie. De kick off bijeenkomst bood een gevarieerd middagprogramma, waarbij sprekers met verschillende achtergronden een presentatie hielden rondom het thema foetale groei. Een eerste reactie van Ank de Jonge over de Kick off: "Inspirerende start van een kanjer van een studie!". Zie ook het Tijdschrift voor Verloskundigen (TvV), september 2013, pagina 28-29.  

Toekenning subsidie door ZonMW
Geplaatst 16-10-2012

ZonMW heeft subsidie toegekend aan de IRIS studie. Zie ook de volgende link.